Hot Items

 

Advies en tips

 

Gebruikers getuigen

  De wereld vandaag
[NL] - [EN]

HOT ITEMS

 

Wat moet je doen om sneller betaald te worden?

Het jaar 2007 kende (alweer) een rocord aantal faillissementen in ons land. In vele gevallen gaat het om het bekende sneeuwbaleffect. Een klant betaalt (veel) te laat of niet en het bedrijf komt in moeilijkheden, want kan zijn verplichtingen niet nakomen. Met boetes, aanmaningen, intresten, dagvaardingen en dergelijke meer als gevolg, want de leveranciers worden zenuwachtig omdat ze niet krijgen waar ze recht op hebben.

Een artikel kmo-insider editie 59 januari 2008 Lees meer pagina 35

U wilt uw debiteuren beter beheren of hebt u geen problemen met slechte betalers?

Delta Point OCS in de kijker met CashflowByWeb, een artikel kmo-insider

editie 54 juni 2007 Lees meer pagina 32

Voor wat staat Basel II

Het is een internationaal akkoord tussen banken die de solvabiliteitstoezicht regelt op internationaal opererende banken en moet voorkomen dat banken in financiële problemen raken. Daarnaast is de doelstelling van Basel II akkoord de economie een impuls te geven. De regels zijn dat banken moeten kunnen aantonen dat zij voldoende kapitaal hebben om de risico’s die zij lopen af te dekken meerbepaald de kapitaalreserves voor krediet - markt en operationele risico’s. De reserves hebben tot doel een buffer te zijn tussen het eigen vermogen en een dekking van onverwachte verliezen.

Het Basel II akkoord gaat in voegen vanaf 2007 en zullen de banken de bedrijven gaan beoordelen op basis van de regels van Basel II. Hiervoor gaan ze de cijfers van de drie voorgaande jaren bekijken dus het is raadzaam de Basel II norm te volgen.

Gevolgen voor het bedrijfsleven: Lees verder

Betaalgedrag van ondernemingen gaat achteruit

De recente beslissing van de overheid om de rekeningen later te betalen veroorzaakte opschudding. Maar hoe zit het met het betaalgedrag van de Belgische ondernemingen? De overheid blijkt zelfs niet de slechtste leerling van de klas te zijn. Voor het eerst sedert augustus 2002 (datum dat de nieuwe wetgeving op de betalingsachterstand in voege trad) gaat het betalingsgedrag erop achteruit. De globale betalingsindex daalt met 1,25 procentpunt. Graydon Belgium onderzocht naar jaarlijkse gewoonte het betaalgedrag van de Belgische ondernemingen. Lees verder

De wensen van alle ondernemers: "Sneller betaald worden"

Delta Point OCS met een aantal collega's vanuit de sector in gesprek,

een artikel kmo-insider editie 49 januari 2007: lees meer pagina 12

 

< page up >