Hot Items
  Advies en tips
 

Gebruikers getuigen

  De wereld vandaag
[NL] - [EN]
ADVIES EN TIPS

Speel geen bankier voor uw debiteuren

Daarom volgende tips:

 • Factureer direct bij levering
 • Maak duidelijke betaligsafspraken met uw debiteuren
 • Vraag bij langlopende orders om gespreide betaling. ( bijvoorbeeld: x procent vooraf, en een deel bij oplevering en de rest op de afgesproken termijn.)
 • Zet de betalingsvoorwaarden duidelijk op uw factuur
 • Wees alert, volg het betalingsgedrag van uw debiteuren op de voet
 • Speel zo kort mogelijk op de bal als de betalingsafsrpaak niet gerespecteerd wordt
 • Weet dat uw debiteuen u zullen respecteren wanneer u hen aan gemaakte afspraken herinnert.
 • Besteedt uw debiteurenbewaking uit aan een gespecialiseerd extern bedrijf; het zal u veel tijd en geld besparen en zal u toelaten u te concentreren op uw hoofdactiviteiten
 • Bepaal na hoeveel tijd u een vordering uit handen geeft, en hou u daar stringent aan.

Ken uw debiteuren en hun betalingsgedrag

Daarom de volgende tips:

 • Zorg voor de dagelijkse verwerking van de betalingen van uw debiteuren
 • Laat u niet op nalatigheden in de administratie betrappen
 • Debiteurenbewaking is een noodzaak
 • Informeer u minimaal over het betalingsgedrag van uw debiteuren
 • Trek de juiste conclusies uit het betalingsgedrag
 • Reageer meteen wanneer betalingsafspraken niet gresepecteerd worden
 • Laat geen commerciële medewerkers uw debiteuren over het betalingsgedrag contacteren
 • Hou er rekening mee dat opvolging van debiteuren tijd en inspanning kost
 • Vergeet niet dat een efficiënte debiteurenbewaking een verzekering is van uw toekomst
 • Bent u niet zeker van uw debiteur, vraag dan een bankgarantie
 • Vraag bij andere leveranciers naar hun ervaringen met de debiteur.

CashflowByWeb de oplossing voor uw debiteurenbewaking!!

Voor meer informatie en/of een snelle online demonstratie, klik hier

Wij werken graag met u samen om uw debiteurenbeheer vlot en eenvoudig te laten verlopen.

Samen kiezen we de ideale formule voor u, aangepast aan uw wensen.

 

< page up >