BillingByWeb
  CollectingByWeb
  Commerciële servicebedrijven
  Kwaliteitsanalyse
  Juridische opvolging en begeleiding
  Ideale Formule
  Online Demonstratie

[NL] - [EN]
 

CashflowByWeb:
uniek voor servicebedrijven die aan debiteurenbeheer doen

CashflowByWeb is een softwareplatform voor debiteurenbeheer op internet. Met dit web based debiteurenbeheer stelt de crediteur zeker dat zijn debiteur de factuur heeft ontvangen, de factuur goedkeurt en aanvaardt.
Het beheer is erop gericht betalingen van de facturen van uw klanten regulier te ontvangen, zowel vóór als spoedig na vervaldatum.

CashflowByWeb helpt bedrijven de DSO (Days Sales Outstanding) structureel en op een klantvriendelijke manier te verlagen. De CashfflowByWeb software oplossing onderscheidt zich nadrukkelijk van de traditionele aanpak. Namens crediteur communiceert de debiteurenbeheerder innovatief en interactief met de modernste middelen.
Het resultaat is verbluffend!

Vaak wordt riskmanagement toegepast voordat een relatie met een klant wordt aangegaan, eventueel met een aanvullende kredietverzekering.
Dit creditmanagement proces vindt plaats intern op de eigen financiële administratie of extern door gespecialiseerde dienstverleners. Voor wat betreft het operationeel debiteurenbeheer bestaat een groeiende tendens deze taak uit te besteden aan gespecialiseerde debiteurenbeheerders.

CashflowByWeb wordt daarvoor professioneel ingezet en past zich moeiteloos aan bij veranderingen in het beleid van de organisatie van crediteur.

Specifieke dienstverleners zijn:

 • Accountants, administratiekantoren en bedrijfsadministraties
 • Banken
 • Belangengroeperingen
 • Business Process Outsourcing (BPO)
 • Call centers
 • Centrale administraties
 • Creditmanagement
 • Factoring
 • Incubatie- en innovatiecentra
 • Secretariële services
 • Woningbouwverenigingen en commerciële vastgoedbeheerders
 • Zakelijke markt etc.

Volledig beveiligde web based omgeving
Omdat CashflowByWeb volledig op het web functioneert, komen operationele debiteurenbeheerders (intern of extern), crediteuren en debiteuren via een online platform met elkaar in interactie, ongeacht op welke werkplek men zich bevindt.

Crediteuren zijn niet genoodzaakt te investeren in hard- en/of software en hoeven zich geen zorgen te maken over de installatie van updates noch van een upgrade. Een enkele browser volstaat. Het platform wordt extern gehost en het servicebedrijf opereert onder haar eigen corporate branding, dan wel dat van haar opdrachtgever.

CashflowByWeb: dé oplossing voor gespecialiseerde dienstverleners
CashflowByWeb is ontwikkeld om de effectiviteit en transparantie van het operationeel debiteurenbeheer te optimaliseren. Hiermee kunt u zich direct herkenbaar onderscheiden van andere servicebedrijven. Het geautomatiseerde debiteurenbeheer van CashflowByWeb wordt doeltreffend uitgevoerd, zonder enige overlast voor de gebruikers. Debiteuren worden discreet, persoonlijk en klantvriendelijk benaderd.

CashflowByWeb heeft de volgende drie niveaus “gebruikers”:

 • de operationeel debiteurenbeheerder (servicebedrijf)
 • de begunstigde (crediteur)
 • de debiteur (schuldenaar)

Het servicebedrijf kan ten behoeve van een onbeperkt aantal crediteuren en debiteuren operationele dienstverlening verrichten. Deze multi user set-up maakt het mogelijk operationeel beheer vanuit verschillende geografische locaties uit te voeren. Momenteel kunnen gebruikers in diverse talen communiceren. Andere talen kunnen snel en simpel worden toegevoegd.

Troeven

 • Online instellen van bedrijfs- en persoonsgegevens en ook parameters op het niveau van dienstverlener, crediteur en debiteur.
 • Aanmaak, coördinatie en documentatie van opdrachten voor opvolging van e-mails, correspondentie en telefonische communicatie.
 • Automatische aanmaak en verzending van betalingsherinneringen.
 • Coördinatie tussen automatische en manuele handelingen.
 • Centraal beheer en weergave van debiteurendocumenten (opdrachtbevestigingen, leveringsbonnen, bestellingen, facturen, e-mails, etc.).
 • Centraal beheer en weergave van alle communicatie tijdens het invorderingsproces.
 • Wizard gestuurde behandeling van reacties van uw debiteuren om te voorkomen dat antwoord ongewenst lang uitblijft en wachttijden onnodig oplopen.
 • Etc.

Een demonstratie geeft u direct een helder beeld.

Voor meer informatie en/of een snelle online demonstratie, klik hier

Info:
www.debiteurenbewaking.eu
www.CashflowByWeb.eu

< page up >